Najčešće postavljana pitanja

Kako izgleda posao tajnog kupca? +

Honoraran posao tajnog kupca je fleksibilan i možete da ga obavljate i pored svog eventualnog stalnog posla. Kada prođete testove i postanete tajni kupac i kada se ukaže potreba, kontaktiraćemo Vas i objasniti kakav je scenario zadatka i gde i kada treba da se obavi. Scenario je najčešće uobičajeno ponašanje kupca u određenom prodajnom objektu. Dakle, ponašaćete se kao pravi kupac, ostajaćete u prodajnom objektu uobičajeno, i zapažaćete i pamtiti određeni broj detalja. Posle posete, popunjavaćete izveštaj u našem Online softveru.

Kako mogu da se prijavim za posao tajnog kupca? +

Možete da se prijavite isključivo putem Prijave na našem sajtu.

Koliko često mogu da očekujem angažman? +

To se ne zna unapred. Postoje mnogi faktori koji utiču na to, kao što su na primer posebni zahtevi klijenta, obim našeg posla itd. Postoji mogućnost da postanete tajni kupac, a da Vas ne pozovemo na zadatak duži vremenski period. S druge strane, nemojte se iznenaditi ako Vas na zadatak pozovemo i samo nekoliko dana nakon što ste prošli naše testove. Važno je biti strpljiv.

Koliki je iznos honorara i kako se isplaćuje? +

Posle kvalitetno obavljene posete i dostavljanja izveštaja, honorar se isplaćuje po Ugovoru o delu na tekući račun. Pre svakog zadatka, poslaćemo Vam okviran scenario zadatka i informaciju o iznosu honorara ili korišćenju neke usluge. Zadatak ćete tada moći da prihvatite ili odbijete. Iznos honorara zavisi od težine zadatka, pripreme i mnogih drugih faktora.

Gde sve mogu da očekujem zadatke? +

Potencijalno gde god ima kupaca: prodavnice, banke, auto saloni, fast food, restorani, benzinske stanice, hoteli...

Kako popunjavam izveštaje? +

Posle obavljene posete prodajnom objektu, izveštaj ćete popunjavati i slati ga putem našeg Online softvera. Za korišćenje softvera nije potrebno posebno znanje o računarima. Softver je jednostavan za upotrebu, a pre nego što mu pristupite, dobićete kratko uputstvo.

Koliko će posla biti u mom gradu? +

To se ne zna unapred. Najviše posla ima u najvećim grdovima, ali je tamo i najveći broj tajnih kupaca.