Naše usluge

 • Mystery shopping – MS (tajna kupovina)
  Poslovni alat za merenje kvaliteta usluge sa ciljem poboljšanja usluge i povećanja prodaje, pri čemu adekvatno pripremljeni tajni kupci koji se pretvaraju da su pravi kupci posećuju prodajna mesta po unapred ustanovljenom scenariju, vrše potrebna zapažanja, a zatim o tome izveštavaju.
 • Net Promoter Score – NPS
  Poslovni alat za merenje trenutnog stanja lojalnosti kupaca sa ciljem širenja i upravljanja mrežom onih kupaca čija će lojalnost rezultirati besplatnim preporukama i „zastupanjem“ kompanije.
 • Customer Effort Score – CES
  Poslovni alat za merenje merenje trenutnog stanja lojalnosti kupaca kod operativne efikasnosti za procedure koje se ne mogu meriti kroz novi preporučivanja i koje nose visok rizik od gubljenja kupca.
 • Customer Satisfaction – CSAT (zadovoljstvo kupaca)
  Poslovni alat za merenje i upravljanje osnovnim očekivanjima kupaca.